HR advies

HR staat voor Human Resources, vrij vertaald als ‘Menselijke Hulpbronnen’. Dat maakt het meteen een wat vreemde definitie: zonder mensen tenslotte geen organisatie.

Mensen hebben de eigenaardige eigenschap hun eigen gang te gaan als ze geen kaders krijgen waarbinnen ze moeten werken. Daarom is leiderschap en management uitgevonden om die mensen dan ook daadwerkelijk te laten doen wat de organisatie wil en alleen meer als dat meer waarde oplevert in de richting die door de organisatie gewenst is en zeker niet minder.onsaanbod_gr

Mensen hebben de neiging harder te werken als de omstandigheden prettig zijn. Mensen hebben ook de neiging dat als er teveel van hen verwacht wordt en daar te weinig tegenover staat, ziek te (kunnen) worden. Mensen hebben het ook nodig om van werk te wisselen en bij te scholen om gemotiveerd te blijven.

Uitdaging is belangrijk en inspiratie… kortom, alles wat er toe doet om mensen te laten groeien en bloeien, om daarmee de organisatiedoelen te bereiken, dat is het werkveld van HR, (Human Resources), of ook wel de (oude) afdeling P en O, (Personeel en Organisatie) of de afdeling HRM, (Human Resources Management).

HR-Advies gaat over mensen en hoe zij binnen die specifieke organisatie het beste tot hun recht kunnen komen. De advisering is erop gericht de mensen binnen de organisatie op korte en lange termijn te dienen, opdat de organisatiedoelen zo kostenefficiënt en optimaal mogelijk gehaald worden.