Publicaties

Jenk Stronks schreef het boek Het Grote Weten en er verschenen diverse artikelen in de media over zijn werk als Dilemmacoach®.

boek

Het Grote weten

Inspiratie betekent volgens Van Dale zoveel als Adem van de Geest. In Het Grote Weten beschrijft Jenk Stronks aan de hand van gedichten, geschriften en gesprekken hoe je door het creëren van inspiratie de huidige realiteit in een groter perspectief kan plaatsen.

Stronks probeert hiermee de lezer aan te zetten tot het formuleren van een persoonlijke waarheid over de eigen plaats hier op aarde. Hij nodigt uit om over de grens van de persoonlijke werkelijkheid te kijken en vraagt de lezer zich open te stellen voor het onzichtbare dat ons allen bindt. Werkelijk geïnspireerd leven en werken gaat niet vanzelf. Het Grote Weten biedt een handreiking bij het bepalen van een nieuwe koers en het vinden van een bevredigende taak- en levensvervulling.

Artikelen van Jenk Stronks

Tafelen met je gedachten

“Zes stemmen die roepen om aandacht, journaliste Natalie Hanssen vraagt om dilemmacoaching”, uit Psychologie Magazine