Loopbaancoaching

Tijdens een loopbaancoaching ontdek je interessante achtergronden van jezelf.

Gemiddeld werkt een Nederlander zo rond de veertig jaar. De laatste tijd zie je wel dat die tijd wat langer wordt door het opschuiven de AOW leeftijd en doordat de mens gemiddeld ouder wordt. Die werktijd wordt ‘loopbaan’ genoemd en in die loopbaan zijn verschillende fases te onderscheiden. Daarbij wordt globaal gerekend met periodes van 3 maal 7 jaar.

Levensfasen

Zo loopt de eerste levensfase tot rond de 21 jaar. In deze fase is de loopbaan met name erop gericht om een basis te leggen in de eigen vorming, voordat de arbeidsmarkt betreden kan worden. Dit wordt dan ook de ‘ik-fase’ genoemd.

Zo rond het eenentwintigste levensjaar wordt door velen de stap naar de arbeidsmarkt gezet. In de tweede fase, die loopt tot het 42ste levensjaar, wordt vaak een relatie aangegaan en een gezin gesticht. Dit noemt men ook wel de ‘Wij-fase’. Rond het 42ste levensjaar (net als trouwens rond het 21e levensjaar en het 63ste en het 84ste, vindt er vaak een crisis plaats. Deze crisis heeft te maken met de overgang van de ene naar de volgende levensfase. Wel begrijpelijk, want als je als student gaat werken, samenwonen en vader of moeder wordt, verandert je leven compleet.

Persoonlijke waarden veranderen. Vrijheid maakt plaats voor verantwoordelijkheid. Rond het 42e levensjaar dienen existentiële vragen zich aan: ‘waartoe ben ik op aard nu ik ‘alles’ heb bereikt?’ En rond het 63e jaar speelt de vraag op: ‘Heb ik er wel alles uitgehaald?’. De begeleiding van mensen rond levensfase en werkgerichte vragen valt onder het vakgebied van het loopbaanadvies.

Doel loopbaancoaching

Loopbaancoaching begeleidt cliënten met het beantwoorden van de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Daarbij wordt ook biografisch teruggekeken: Uit welk gezin ben ik afkomstig? Wat voor werk deed mijn vader/moeder? Welke waarden en normen heb ik meegekregen? Waar komen mijn voorouders vandaan en wat deden zij? Wat zegt dit over mij, wat neem ik ervan mee en wat laat ik achter? Het doel van loopbaancoaching is, mensen te helpen om zo dicht mogelijk bij hun ‘loopbaanbestemming’ uit te komen en voor de aankomende jaren een vuurtoren op de horizon te plaatsen.

Zijn de kosten van een Loopbaantraject fiscaal aftrekbaar?

Zowel voor particulieren als bedrijven zijn de kosten van een Loopbaantraject aftrekbaar onder voorwaarden. Er moet dan voor de fiscus sprake zijn van ‘individuele advisering met betrekking tot sollicitatieactiviteiten, carrière-adviezen, psychologische tests, ondersteunende workshops, etc.’.

Wanneer een particulier de kosten voor het Loopbaantraject zelf betaalt, dan kunnen deze (incl. BTW) voor de inkomstenbelasting worden afgetrokken als ‘scholings-kosten’. Tenminste als het doel ervan ‘het verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis’ is en dat ‘met het oog op het verwerven van inkomen’. De eerste € 500,- van het traject zijn niet fiscaal aftrekbaar. De factuur dient wel opgevoerd te worden in het jaar waarin de kosten zijn gemaakt.

Omdat scholingsaftrek een grijs gebied is, is het raadzaam om zelf navraag te doen bij de eigen belastingadviseur. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden verbonden.