Loopbaancoaching

Gemiddeld werkt een Nederlander zo rond de veertig jaar. De laatste tijd zie je wel dat die tijd wat langer wordt door het opschuiven de AOW leeftijd. Die werktijd wordt ‘loopbaan’ genoemd en in die loopbaan zijn verschillende fases te onderscheiden. Daarbij wordt globaal gerekend met periodes van 3 maal 7 jaar. shutterstock_5590114-202x300

Zo loopt de eerste levensfase tot rond de 21 jaar. In deze fase is de loopbaan met name erop gericht om een basis te leggen in de eigen vorming, voordat de arbeidsmarkt betreden kan worden. Dit wordt dan ook de ‘ik-fase’ genoemd.

Zo rond het eenentwintigste levensjaar wordt door velen de stap naar de arbeidsmarkt gezet. In de tweede fase, die loopt tot rond het 42e levensjaar, wordt ook vaak een relatie aangegaan en een gezin gesticht. Dit noemt men ook wel de ‘Wij-fase’. Rond het 42 e levensjaar (net als trouwens rond het 21e levensjaar en het 63 e en het 84 e (!), vindt er een crisis plaats. Deze crisis heeft te maken met de overgang van de ene naar de volgende levensfase. Wel begrijpelijk, want als je als student gaat werken, samenwonen en vader of moeder wordt, verandert je leven compleet.

Persoonlijke waarden veranderen. Vrijheid maakt plaats voor verantwoordelijkheid. Rond het 42e levensjaar dienen existentiele vragen zich aan: ‘waartoe ben ik op aard nu ik alles heb bereikt?’ en rond het 63e jaar speelt de vraag op: ‘Heb ik er wel alles uitgehaald?’. De begeleiding van mensen rond levensfase en werkgerichte vragen valt onder vakgebied van het loopbaanadvies.

De loopbaanadviseur begeleidt clienten met het beantwoorden van de vragen ‘Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?’. Daarbij wordt ook biografisch teruggekeken (uit welk gezin ben ik afkomstig, wat deed mijn vader/moeder voor een werk, welke waarden en normen heb ik meegekregen, waar komen mijn voorouders vandaan en wat deden zij?). het doel van loopbaanadvies is, mensen te helpen om zo dicht mogelijk bij hun ‘loopbaanbestemming’ uit te komen. Dat dient henzelf, de maatschappij en daarmee de wereld.

Jooble