LoopbaanUpdate

Een LoopbaanUpdate bestaat uit een onderzoek naar ‘Wie ben ik, Wat kan ik en Wat wil ik’. De oefeningen die in dit onderzoek worden uitgevoerd zijn verschillend van aard en kennen een duidelijke opbouw. Er wordt begonnen met een korte inventarisatie van de belangrijkste ‘eigen-waarden’. Door het op volgorde brengen van persoonlijke waarden die op dit moment het meest belangrijk zijn komt een waardenbeeld tot stand. De levensfasen van elk mens bestaan globaal uit periodes van circa 21 jaar (3 fasen van circa 7 jaar) Het is voor veel mensen herkenbaar dat rond het 21e levensjaar (ik-fase), het 42e levensjaar (wij-fase) het 63e levensjaar (zij-fase) en het 84e levensjaar (gij-fase) sprake is van een overgang die gepaard gaat met turbulentie. Dat de eigen-waarden met deze levensfasen veranderen ligt voor de hand. In de ik-fase, tot 21, speelt bijvoorbeeld persoonlijke groei een andere rol dan in de wij-fase, tot 42. Door de komst van kinderen verandert het waardenpatroon misschien wel het sterkst van ‘ik-denken’ naar ‘wij-denken’ en dat beinvloedt het waardenpatroon. Verantwoordelijkheid nemen stijgt dan hoog op de waardenladder. Naarmate de leeftijd vordert is te zien dat bij veel mensen de behoefte aan inspiratie op de waardenladder stijgt. Veel mensen zijn zich er niet zo bewust van dat zij hun ‘eigen-waarden’ ook in hun werk terug willen vinden en dat als dit niet het geval is, zij het risico lopen uitgeblust te raken. Een LoopbaanUpdate helpt je je ‘eigen-waarden’ scherp te krijgen zodat je duidelijk in beeld krijgt welk werk het beste bij deze levensfase past.