Over Jenk Stronks

Drijvende kracht achter Bureau Inspiratie is Jenk Stronks (1960). In 2003 richtte hij Bureau Inspiratie op om medewerkers en organisaties te begeleiden bij het bepalen en uitvoeren van een nieuwe koers. Dit deed hij als verandercoach, loopbaan- en outplacementbegeleider, adviseur en trainer. Jenk Stronks is Register Loopbaanprofessional (RL).

Zijn stijl van coachen en trainen kenmerkt zich door

  • een open manier van communiceren
  • kennis en betrokkenheid
  • een kritische en analytische manier van denken
  • een positieve insteek

Stronks is auteur van Het Grote Weten en ontwikkelaar van de Methode voor Dilemmacoaching®. Naast zijn werkzaamheden voor Bureau Inspiratie is hij verzamelaar van kunst en liefhebber van (berg)wandelen, hardlopen en humor.

Bekijk ook de publicaties van Jenk Stronks

Bureau Inspiratie

Bureau Inspiratie is gespecialiseerd in begeleidingsprocessen voor medewerker en organisatie en zet daarbij een palet aan instrumenten in. Naast de reguliere gesprekken, maakt hij gebruik van de wandeling, video, skype en e-coaching.

Opdrachtgevers

Bureau Inspiratie werkte eerder voor Publieke en Private organisaties, ondermeer ABN AMRO, Belastingdienst Apeldoorn, Catalpa Kinderopvang, De Veiligheidsraad, Civic, Doenja Dienstverlening, Fokus Wonen, FNV KIEM, ING Nederland, La Kei Producties, Milieu Centraal, Ministerie van VROM, Movisie, Natuur en Milieu, IMSA Amsterdam, Schoolplein Advocaten, CLM, Genmab, Gemeente Culemborg.

Kijk ook op LinkedIn

Certficering

Bureau Inspiratie is aangesloten en gecertificeerd bij NOLOC, de beroepsvereniging voor Loopbaanprofessionals.