Outplacement

Als een werkgever vindt dat een medewerker niet meer in zijn organisatie thuishoort, om welke reden dan ook, dan kan hij ertoe overgaan, binnen de wettelijke regels, om tot ontslag over te gaan.

De werknemer die zich tegen het ontslag verzet, mag in veel gevallen aanspraak maken op een Outplacementtraject. Dit traject wordt uitgevoerd door een outplacementbureau. Dit bureau verzorgt de begeleiding van ‘werk-naar-werk’. Een outplacementtraject bestaat daarbij uit verschillende fasen:

1. De transitiefase, die erop is gericht om de client te begeleiden bij het verwerken van het verlies van zijn werk. In veel gevallen, zeker als er sprake is van een lang dienstverband en/of een onverwachte ontslagaankondiging, kan een cliënt te maken krijgen met dezelfde rouwverwerkingsverschijnselen als bij het verlies van een dierbare.

Als er twijfel is over een logische vervolgstap in de loopbaan, wordt tijdens de tweede fase antwoord gezocht op de vragen ‘Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?’ Hieruit wordt een persoonlijk profiel opgemaakt. Op basis van het persoonlijk profiel wordt een loopbaanstappenplan opgesteld en wordt onderzocht in hoeverre er studie nodig is of aanvullende ervaring die bijvoorbeeld door een stage wordt aangevuld.

Aansluitend wordt de markt geanalyseerd (waar is het gewenste werk te vinden) en de markt bewerkt, dat wil zeggen dat het CV wordt geoptimaliseerd, aandacht wordt besteed aan goed netwerken, het voeren van sollicitatiegesprekken en presentatietechnieken (soms met behulp van video). In het algemeen wordt er actief gebruikt gemaakt van het inzetten van social media als Facebook en linkedIn. Bureau Inspiratie helpt cliënten actief bij het maken van een passende Facebook- en LinkedIn pagina.