Outplacement

Bent je ontslagen?

Ontslagen worden is al pittig genoeg. De onderhandelingen voeren over ontslagvergoeding en afscheid nemen is vaak extra lastig. Je kunt ons vragen om je daarbij bij te staan. In ons netwerk kennen we mediators, advocaten en andere specialisten die we op maat kunnen inschakelen.

Outplacement

Als een werkgever vindt dat een medewerker niet meer in zijn organisatie thuishoort, dan kan hij ertoe overgaan, binnen de wettelijke regels, om tot ontslag over te gaan. Vaak wordt bij de onderhandeling een outplacementvergoeding vastgesteld. Je kunt ons vragen om uw outplacement te verzorgen. Wij helpen je dan van ‘werk naar werk’.

Een outplacementtraject bestaat uit de volgende fasen:

1. De transitiefase

Deze is erop gericht om je te begeleiden bij het verwerken van het verlies van je werk. In veel gevallen, zeker als er sprake is van een lang dienstverband en/of een onverwachte ontslagaankondiging, kan een cliënt te maken krijgen met dezelfde rouwverwerkingsverschijnselen als bij het verlies van een dierbare.

2. Loopbaanonderzoek

Als er twijfel is over een logische vervolgstap in de loopbaan, wordt tijdens de tweede fase antwoord gezocht op de vragen ‘Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?’ Hieruit wordt een persoonlijk profiel opgemaakt. Op basis van het persoonlijk profiel wordt een loopbaanstappenplan opgesteld en wordt onderzocht in hoeverre er studie nodig is of aanvullende ervaring, die bijvoorbeeld door een stage wordt aangevuld.

3. Marktanalyse en marktbewerking

Aansluitend wordt de markt geanalyseerd (waar is het gewenste werk te vinden) en de markt bewerkt, dat wil zeggen dat het CV wordt geoptimaliseerd, aandacht wordt besteed aan goed netwerken, het voeren van sollicitatiegesprekken en presentatietechnieken (soms met behulp van video). In het algemeen wordt er actief gebruikt gemaakt van het inzetten van social media als Facebook en LinkedIn.