Teamcoaching

Uitgangspunt

Wie de slagvaardigheid en resultaatgerichtheid van een team wil vergroten moet sturen op de interactie binnen het team. Niet alleen grip willen houden en het controleren van teamprocessen, maar juist de onderliggende denkpatronen in het team de kans geven om aan de oppervlakte te komen. Het team leert dan van zijn eigen gedrag en blijft voor zijn proces niet afhankelijk van de teamcoach.

De onderwerpen en thema’s die in teamcoachen aan bod komen zijn:

 • Kijken naar het team als een geheel
 • Patronen ontdekken in de communicatie binnen het team en deze ook 1 op 1 en in teamverband aan het licht brengen
 • Met het team een effectief zoekproces aan te gaan om ook dieper liggende oplossingen te formuleren
 • Het team letterlijk te laten ervaren hoe het voelt om tot echte steun van elkaar te zijn en op basis daarvan gouden werkafspraken te maken
 • De teammanager te coachen hoe om te gaan met de introductie van nieuwe medewerkers als het gaat om het overbrengen van de teamnormen en -waarden

Op locatie

Bij teamcoaching wordt op locatie getraind. Zowel binnen- als buitenactiviteiten behoren tot de mogelijkheden. Teamleden leren elkaar in korte termijn veel beter kennen waardoor er langdurige doorwerking plaatsvindt op de werkvloer. Teamcoaching kan op basis van een enkele dag of op basis van langere periode plaatsvinden.

De volgende instrumenten worden op maat ingezet:

 • Interview (iedereen wordt individueel geïnterviewd naar zijn/haar visie))
 • Groepsanalyse met behulp van de Belbin methode (Welke rol speel je in het team? Verbinder, samenzweerder, teambuilder?)
 • Waardenleer van De Caluwe (Wie ben je als teamlid? een onderzoeker of een ondernemer? of wat heb je nodig?)
 • Organisatie-opstellingen (wat ligt er onzichtbaar aan problemen ten grondslag? Wat maakt dat afdelingen al jaren niet kunnen samenwerken?)
 • Natuur (In welk seizoen is dit team? Samen actief, wandelen, Nordic walking, samen uitdagingen aangaan helpt de teamspirit te vergroten.
 • Passende locatie In overleg wordt gebruik gemaakt van al dan niet bekende locaties in Nederland of daarbuiten.

Informeer naar de creatieve mogelijkheden.