Ontslag en outplacementvergoeding

Wanneer u gedwongen ontslagen wordt buiten uw schuld (niet verwijtbaar), heeft u mogelijk recht op een ontslag- en/of een outplacementvergoeding. Komt u er samen met de werkgever niet uit, dan kan de kantonrechter uitspraak doen over de hoogte van het bedrag.

Ontslagaanvraag bij UWV

Als de aanleiding voor het (collectieve) ontslag ligt in de financiële situatie van de werkgever, is de kans op een vergoeding klein. Het bedrijf doet in dat geval een ontslagaanvraag bij het UWV (uitkeringsinstituut werknemersverzekeringen). In de meeste gevallen wordt geen afkoopsom overeengekomen. Uw WW-uitkering begint als de opzegtermijn is afgelopen. Als u het niet eens bent met de procedure, kunt u zich tot de kantonrechter wenden.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Uw werkgever kan u ook een voorstel doen voor een afkoopsom en uitdienstdatum. Als u daarmee akkoord gaat, leg dan samen met uw werkgever alle afspraken (zoals de ontslag- en outplacementvergoeding) vast in een beëindigingsovereenkomst. Let er wel op dat daar niets staat wat uw recht op een WW-uitkering in gevaar kan brengen.
Naar de kantonrechter

Ontslag kan ook geregeld worden via de kantonrechter. De rechter stelt de uitdienstdatum vast. Als uw werkgever uw gedwongen ontslag (om niet-verwijtbare redenen) snel wil laten ingaan, kunt u op deze manier een afkoopsom overeenkomen. In de onderhandeling kunt u bedingen dat een bedrag geoormerkt wordt voor outplacement of loopbaanbegeleiding. Deze som geld (of ‘gouden handdruk’) bij ontslag is ook bedoeld zijn om een daling in inkomen te compenseren. Bijvoorbeeld als u nog geen nieuwe baan heeft gevonden of als de kans op een baan met hetzelfde inkomen klein is. Ook kunt u een vergoeding krijgen om uw pensioenopbouw veilig te