Personal Coaching

Wat wil je veranderen?, Wat wil je verbeteren? Wat wil je bereiken?

Personal Coaching helpt bij het verbeteren van je persoonlijke effectiviteit. Dit komt door bewustwording van je gedrag en de aanpassing daarop. Het doorloopt de fases van ‘onbewust-onbekwaam’ gedrag (‘Zo doe ik het’) naar ‘bewust – onbekwaam’ gedrag (‘O, doe ik dat zo!’) en vandaaruit naar ‘bewust – bekwaam’ gedrag (‘Voortaan doe ik het zo’) en van daaruit naar ‘onbewust – bekwaam gedrag’ (Had ik een probleem?) Hierbij word het je duidelijk wat je doet in welke situaties en je leert wat nodig is om de gewenste resultaten te bereiken.

Afhankelijk van de situatie stellen we (vaak samen met de leidinggevende) vast wat de leerdoelen van de coaching zijn en binnen welke tijd die bereikt moeten worden.

Soms gaat het over grenzen aangeven, assertief gedrag aanleren, ruimte innemen.
Soms gaat het over onzekerheid overwinnen, omgaan met autoriteit of omgaan met verwachtingen, druk en stress.
Soms gaat het over taakverwachtingen en het veranderen van je prestaties.

Dat is het resultaat van Personal Coaching van Bureau Inspiratie. Coaching op maat. Empatisch, confronterend en doelgericht.

Maak kennis en stel jouw prangende vraag.