Loopbaan-Check

Uw carrière bestaat uit verschillende stappen. Soms binnen een en hetzelfde bedrijf, vaak bij meerdere. Vaak een stap omhoog: meer verantwoordelijkheid, leidinggeven, meer budgetverantwoordelijkheid. Soms een zijstap omdat het goed is eens ‘uit te rollen’ en soms zelfs een stap terug, om weer tot rust te komen.

Reflectie

Wanneer welke stap wordt gezet is van verschillende aspecten afhankelijk. Kijkt u eens terug: hoeveel invloed had u zelf op uw carrièrestappen tot nu toe? En wat zette u ertoe aan om wel of niet in beweging te komen? Hoe vaak was u het zelf die initiatief nam? Hoe vaak werd u gevraagd of naar voren geduwd? Hoe vaak moest u met de vuist op tafel slaan en het afdwingen? En hoe vaak lag het buiten uw macht? En dan: pakte het altijd goed uit of ook weleens verkeerd?

Wij zijn van mening dat een loopbaan-check op het juiste moment leidt tot de juiste loopbaan-stappen op de langere termijn. Wees er op tijd bij. Voorkom ‘last minute-beslissingen’, met alle gevolgen van dien. Weloverwogen en onderbouwd een vervolgstap maken in uw loopbaan leidt tot een breder fundament voor een succesvolle toekomst. Doe ook de Loopbaan-Check en maak een afspraak.

Wat is de ‘Loopbaan-Check’

De Loopbaan-Check bestaat uit een digitale vragenlijst en een persoonlijk gesprek van 3,5 uur. In dit gesprek wordt samen met u uw loopbaan-perspectief geanalyseerd en zo nodig bijgesteld. U krijgt handvatten om uw innerlijk leiderschap te versterken om uw doelen (die aan de hand van gerichte oefeningen helder worden) te realiseren. U gaat naar huis met een scherp geformuleerde focus op de toekomst.

Voor een afspraak kunt u direct contact met ons opnemen!
Vul het contactformulier in of neem telefonisch contact met ons op (0345) 778797.