Category Archives: Blog

Wat doen mentaal sterke mensen niet?

1. Tijd verspillen aan zelfmedelijden Mentaal sterke mensen klagen niet over de omstandigheden waarin zij verkeren. Je zult ze ook niet horen zeggen wat ze allemaal is aangedaan door anderen. Mentaal sterke mensen hebben geleerd verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden en de resultaten van hun acties. Ze weten zo

Thuiswerken; waar is de tijdklok?

Het Nieuwe Werken (HNW) is in opkomst. Waar bedrijven jarenlang werkten met traditionele tijdregistratiesystemen en er zo een grote mate van controle op de tijdsbesteding van een werknemer werd uitgeoefend, kiezen steeds meer ondernemingen ervoor HNW te introduceren. Onder HNW wordt dan voornamelijk verstaan dat werkzaamheden tijd- en plaatsonafhankelijk worden

Ontslag per sms: geldt dat?

Ontslag per sms Melden dat een werknemer niet meer hoeft te komen. Ziet de rechter dit als de beëindiging van het dienstverband? Een werknemer bij een taxibedrijf sms’t dat hij weigert te werken als zijn achterstallig loon niet per direct naar zijn rekening wordt overgemaakt. De werkgever sms’t terug dat

Ontslag, ken je rechten

De reden van het ontslag gaat bepalen bij welke instantie de werkgever moet aankloppen. Bij langdurige ziekte of bedrijfseconomische redenen moet het UWV worden aangezocht. Zij beloven de voorgelegde zaken voortvarend te behandelen. De daarmee gemoeide tijd mag op de opzegtermijn in mindering worden gebracht, mits één maand resteert. Voor

« Oudere berichten