‘Mijn ervaring leek me te gering voor een leuke baan’