Brug-WW moet werklozen aan de slag helpen

Werklozen die aan de slag gaan in een sector waar een tekort aan personeel bestaat, kunnen worden omgeschoold met behulp van een WW-uitkering.
Brug-WW moet werklozen aan de slag helpen

De werkzoekende krijgt dan voor de uren dat hij werkt salaris en voor de uren waarin hij wordt omgeschoold WW. Daardoor is het voor werkgevers goedkoper om zo iemand in dienst te nemen. De maatregel geldt ook voor werknemers die met ontslag worden bedreigd.

Minister Lodewijk Asscher en staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken kondigden de komst van deze ‘brug-WW’ dinsdag aan in hun begroting voor volgend jaar.
Het verbeteren van de werkgelegenheid staat centraal in dat stuk. Weliswaar daalt de werkloosheid, maar ze is nog veel te hoog, schrijven Asscher en Klijnsma. Werkloosheid betekent niet alleen een verlies van inkomen, maar ook van een sociaal netwerk, onderstrepen ze.

bron: nu.nl