Een hoger gelegen doel

De visionairs van deze wereld, zoals bijvoorbeeld Nelson Mandela, Mahatma Gandhi en Martin Luther King, wisten grote groepen mensen een beeld voor te houden over wat zij nastreefden in de verre toekomst. Mandela wedijvert voor een vrije zwarte bevolking van Zuid-Afrika, bevrijd van koloniale onderdrukking. Gandhi streeft een bevrijd een zelfstandig India na, los van de Engelse overheersing. Martin Luther King leeft een droom na die zwarte en witte kinderen samen doet spelen en houdt een grote groep dat beeld voor. We weten wat dat uiteindelijk heeft gebracht.

Toen John F. Kennedy in de jaren zestig publiekelijk verklaarde dat de United States binnen een paar jaar een mens leven naar de maan zouden brengen en leven weer terug, trokken de mensen van NASA zich de haren uit het hoofd. Het was nog totaal onmogelijk om dat beeld gerealiseerd te krijgen met de stand van de techniek op dat moment. Toch is het gebeurd.

Was het zweverig wat John F. Kennedy daar zei? Het was gewaagd, dat wel, maar niet zweverig. Gewaagd was het om de wereld een beeld te geven waarbij alle verwachtingen werden geconcentreerd naar een hoger gelegen doel.

In een loopbaantraject ontdek je wat jouw doel en missie is, dat kan in 1 dag, in Culemborg, bij Bureau Inspiratie, met ‘Mijn loopbaantraject in 1 dag