Een goed leider ruimt eerst zijn eigen rommel op

Tijdens het 10e Servant Leadership Symposium van Greenleaf Europe (center for Servant Leadership sprak Herman Wijffels (o.a. oud voorzitter van de SER) de zaal toe. Zijn boodschap betrof een verhandeling over het realiseren van duurzaamheid, het beheer van de aarde op een goede manier zodat de mensheid nog een lange tijd vooruit kan. Zijn boodschap is dat duurzaamheid op de lange termijn alleen tot stand kan worden gebracht als ‘leiders’ eerst ‘hun eigen rommel’ opruimen. Hij bedoelde daarmee te zeggen dat als leidinggevenden niet eerst gewerkt hebben aan eigen trauma’s en thema’s, zij eigenlijk niet goed kunnen werken aan het realiseren van duurzame concepten.

Bij het coachen van vele leidinggevenden met name in natuur-en-milieu organisaties, kom ik de problematiek waar Wijffels op doelt veelvuldig tegen. Leidinggevenden die moeite doen om hun eigen beperkingen onder ogen te willen zien, zich bewust willen worden van eigen blinde vlekken en pijnplekken en zich hiervoor verantwoordelijk maken, worden hierdoor meer mens. Dat straalt af op het leidinggeven. Het leidt tot mildheid, wijsheid, empathie. Het brengt innerlijke rust en weloverwogenheid en tot innerlijk en uiterlijk gezag. Juist het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling en trauma’s, bepaalt voor een groot deel de authenticiteit van de leider.

Elke vorm van reflexie op het eigen gedrag helpt het groeien naar eigenheid en duurzaamheid.

Vraag naar de leiderschapsprogramma’s van Bureau Inspiratie