LoopbaanDNA: op de basisschool mee beginnen!

Afgelopen jaar heb ik een aantal kandidaten begeleid die het traject ‘Mijnloopbaantrajectin1dag’ volgden. Hierbij waren onder andere eindexamenscholieren(17), een beleidsmedewerker (42), een zelfstandig gevestigd tandartsassistent (38), een zelfstandig gevestigd schrijver (54) en een monteur installatietechniek (56) betrokken. Alle trajecten leverden na 1 dag (of 2 dagdelen) een bevredigend loopbaanprofiel op waarmee een weloverwogen vervolgstap voor studie of werk gezet kon worden. De kandidaten waren unaniem positief over het traject en wensten dit veel eerder gedaan te hebben.

Het loopbaanwerk is nog niet zo oud. In de 70er jaren werden de eerste loopbaanadviseurs actief, eerst nog als beroepskeuzeadviseur. Er werd gewerkt met keuze testen die leidden tot een of meer passende beroepen. In het loopbaanwerk staat de mens centraal. De fasen ‘Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik’ worden aan de hand van gerichte oefeningen doorlopen en dat leidt tot een persoonlijk profiel op basis waarvan een vervolgstap gezet kan worden. De trajecten varieren in lengte en intensiteit.

Het is vreemd dat in het onderwijs dit loopbaanwerk zo vrijblijvend wordt gehanteerd. Van jongs af aan zijn kernkwaliteiten bij kinderen te ontdekken en ik wil ervoor pleiten al op de basisschool te beginnen een LoopbaanDNA boekje bij te houden dat van opleiding naar werkgever wordt mee ontwikkeld. Loopbaanwerk moet beginnen op de basisschool, een verplicht onderdeel worden van het eindexamen en frequent en verplicht worden ingebed in het bedrijfsleven. Het leidt tot een hogere arbeidsvreugde, reduceert verkeerde studie en beroepskeuzen en leidt daarmee tot een grote kostenbesparing voor ouders, werkgevers en overheid. Daarom: Loopbaanwerk? nu mee beginnen!