Wat doen mentaal sterke mensen niet?

1. Tijd verspillen aan zelfmedelijden

Mentaal sterke mensen klagen niet over de omstandigheden waarin zij verkeren. Je zult ze ook niet horen zeggen wat ze allemaal is aangedaan door anderen. Mentaal sterke mensen hebben geleerd verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden en de resultaten van hun acties. Ze weten zo ook wel dat het leven lang niet altijd eerlijk is. Als ze in een lastige situatie terechtkomen, kijken ze naar hun eigen aandeel en zijn ze dankbaar voor de lessen die ze leren. Zij reageren met: ‘O oké, dat was dat.’ Of nog simpeler: ‘Next!’

2. Kracht weggeven

Mentaal sterke mensen geven anderen niet de kracht of macht om hen minderwaardig of slecht te laten voelen. Ze begrijpen dat zij grip hebben op hun eigen daden en emoties. Ze beseffen dat hun kracht ligt in de manier waarop zij reageren op omstandigheden en andere mensen.

3. Verandering uit de weg gaan

Mentaal sterke mensen omarmen verandering en verwelkomen uitdagingen. Hun grootste ‘angst’, als ze er al één hebben, is niet die voor het onbekende, maar angst voor stilstand. Een veranderlijke en onzekere omgeving maakt mentaal sterke personen juist scherp en energiek, en haalt het beste in hen naar boven.

4. Energie verspillen aan dingen waar zij geen grip op hebben

Mentaal sterke mensen klagen niet (vaak) over het verkeer, onvindbare bagage en zeker niet over andere mensen. Zij weten dat ze hier toch niets aan kunnen veranderen. Zij weten ook dat er in een vervelende situatie altijd maar één ding is waar zij invloed op hebben: hun eigen houding en gedrag. Dat is dan ook het enige dat zij inzetten om zo goed mogelijk met een vervelende situatie om te gaan.

5. Zich bezighouden met het pleasen van anderen

Je kent vast wel mensen die altijd anderen willen pleasen. Of misschien ben je zelf een pleaser? Mentaal sterke personen zijn doorgaans vriendelijk en respectvol naar anderen. Ze doen anderen een plezier als dat kan. Daarnaast durven ze zich uit te spreken. Het risico dat iemand daarbij van streek raakt, nemen ze op de koop toe. Ze gaan dan, zo goed als mogelijk, respectvol met andermans emoties om.

6. Risico’s uit de weg gaan

Mentaal sterke personen zijn bereid om risico’s te nemen. En dan bedoelen we niet ergens gedachteloos inspringen en je leven op het spel zetten. Mentaal sterke mensen kunnen risico’s en opbrengsten incalculeren. Ze zijn zich ervan bewust dat de worst-case scenario zich kan voordoen en mocht dat gebeuren, dan kunnen ze dat dragen.

7. Blijven hangen in het verleden

Mentaal sterke mensen erkennen het verleden en vooral de lessen die ze geleerd hebben uit hun ervaringen. Ze mijmeren niet over het verleden en stoppen hun energie niet in de teleurstellingen of in fantasieën over die ‘goeie ouwe tijden’. Ze investeren het grootste deel van hun energie in het creëren van een optimaal ‘nu’ en de toekomst.

8. Steeds weer dezelfde fouten maken

Er zijn mensen die steeds hetzelfde blijven doen in de hoop op een andere uitkomst dan de vorige keer. Mentaal sterke mensen nemen de volledige verantwoordelijkheid voor hun gedrag en ze zijn bereid te leren van hun fouten. Uit onderzoek blijkt dat zelfreflectie hebben en deze inzichten positief en passend inzetten voor de toekomst, bijdragen aan succes.

9. Jaloers zijn op andermans succes

Mentaal sterke mensen kunnen echt vreugde en opwinding ervaren bij andermans succes. Zij zijn niet jaloers of afgunstig als anderen succesvol zijn. Zij merken wel op wat die ander succesvol maakt en nemen dat mee in hun eigen houding, gedrag en daden. Zij zijn bereid hard te werken voor hun eigen kansen op succes.

10. Opgeven na mislukking

Elke fout is een kans om je te verbeteren. Zelfs de grootste ondernemers geven toe vele mislukkingen te hebben meegemaakt. Mentaal sterke personen zijn bereid om steeds weer fouten te maken, zo lang als nodig is om hen dichter te brengen bij hun doelen.

11. Altijd anderen opzoeken om maar niet alleen te zijn

Mentaal sterke mensen koesteren de tijd die zij met zichzelf doorbrengen. Deze tijd gebruiken ze om te reflecteren, plannen te maken en om productief te zijn. En heel belangrijk: zij zijn niet afhankelijk van anderen als het gaat om hun geluk en hun stemming. Zij kunnen gelukkig zijn met anderen en ook alleen.

12. Gevoel hebben dat de wereld hen iets schuldig is

Vooral in de huidige economische situatie realiseren mensen zich dat de wereld hen niets schuldig is. Geen salaris en geen comfortabel leven. Hoe ze ook geschoold zijn en zich hebben voorbereid op de toekomst. Mentaal sterke mensen leven in het moment, wat de wereld hen op dat moment ook te bieden heeft. Ze zijn bereid te werken en zich aan te passen aan het moment.

13. Onmiddellijk resultaten verwachten

Wat je plan, doel of onderneming ook is, mentaal sterke mensen weten en accepteren de lange adem die zij nodig hebben. Ze weten dat resultaten lang op zich laten wachten en in de tussentijd stoppen zij hun tijd en energie in: stap voor stap vooruit komen en elk succes(je) onderweg vieren. Hun veerkracht blijft aanwezig en zij begrijpen dat een echte verandering tijd kost.