Senaat stemt in met Wet werk en zekerheid

De Eerste Kamer heeft op dinsdagmiddag 10 juni ingestemd met het wetsvoorstel Werk en zekerheid. VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks en D66 stemden voor.

Het wetsvoorstel Werk en zekerheid bevat ingrepen in het ontslagrecht, flexibele arbeidsovereenkomsten en de WW. Het zijn maatregelen die in het sociaal akkoord met vakbonden en werkgevers zijn afgesproken.

Tijdspad
De strengere regels voor de proeftijd, het concurrentiebeding, de loondoorbetalingsplicht voor nuluren en min-maxcontracten en de verplichting om op tijd aan te zeggen dat tijdelijke contracten niet worden verlengd gaan in op 1 januari 2015. Minister Asscher wilde dat deze maatregelen al op 1 juli 2014 zouden ingaan. Maar op dinsdag 3 juni zegde de minister tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer toe dat deze maatregelen een halfjaar later ingaan, en wel op 1 januari 2015. De veranderingen in het ontslagrecht moeten ingaan op 1 juli 2015. De WW-maatregelen gelden vanaf 1 januari 2016, maar de plicht om na een halfjaar werkloosheid al het werk te gaan doen dat beschikbaar is geldt vanaf 1 januari 2015.

Motie ontslagrecht
De Eerste Kamer heeft ook een motie aangenomen bij het onderdeel over de nieuwe ontslagregels. In de motie wordt de regering verzocht om erop te letten of de wijziging van het ontslagrecht leidt tot meer verzoeken om arbeidsovereenkomsten te ontbinden, voordat ze al na 2 jaar vaste contracten worden. De regering moet de Eerste Kamer hierover informeren uiterlijk één jaar na inwerkingtreding van de wet.

bron: pwdegids.nl