Waarom het medewerkerstevredenheidsonderzoek de prullenbak in kan

Veel medewerkersonderzoeken meten de tevredenheid van medewerkers. Maar als organisatie levert het je weinig op als je weet hoe tevreden je medewerkers zijn. En al helemaal niet als je je richt op het verhogen van die tevredenheid.

Tevredenheid drukt namelijk een passieve staat uit. Met andere woorden: je medewerkers kunnen tevreden zijn met niets doen. En het laatste waar je op zit te wachten is dat je medewerkers supertevreden zijn maar middelmatig presteren. Veel belangrijker en is het om te weten hoe bevlogen je medewerkers zijn en te sturen op die bevlogenheid.

Onderzoek toont onomstotelijk aan dat bevlogen medewerkers productiever zijn, beter presteren, minder verzuimen en net dat stapje harder lopen voor het bedrijf. Bevlogen medewerkers leveren een grotere bijdrage aan klantloyaliteit en klanttevredenheid dan tevreden medewerkers. (Bij bedrijven met een groot percentage bevlogen medewerkers ligt de klantloyaliteit bijvoorbeeld 56% hoger dan gemiddeld.)

Maar waarom is dat zo?
Hier zijn 5 redenen:

1. Ze zijn actief. Zowel bevlogen medewerkers als tevreden medewerkers hebben plezier in het werk. Maar er is een groot verschil hoe zich dit uit. Tevredenheid in het werk wordt gekenmerkt door passiviteit wat zich uit in rust en kalmte. Een tevreden medewerker kan verzadigd zijn en inactief. Bevlogenheid wordt juist gekenmerkt door opwinding en geluk en dat gaat gepaard met activiteit.

2. Ze zetten een stapje extra. Bevlogen medewerkers staan op scherp en gaan ervoor. Tevreden medewerkers doen gewoon hun werk en vinden het verder wel goed. Tevreden medewerkers maken pas op de plaats maar bevlogen medewerkers zetten een stapje extra.

3. Ze zijn pro actief. Bevlogen medewerkers nemen het heft in eigen handen en wachten niet tot iemand hen aanspoort of vertelt wat ze moeten doen. Ze zijn proactief. Ze zullen eerder tot oplossingen komen.

4.Ze gaan ervoor. Bevlogen medewerkers stellen hogere doelen dan tevreden medewerkers. Ze streven die energiek na en geven niet snel op als het tegen zit. Dit komt omdat ze zich competent voelen en intrinsiek gemotiveerd zijn. Daardoor stoppen ze veel energie in hun werk en richten al hun aandacht op het behalen van de gestelde doelen. En dat heeft weer effect op hun performance.

5. Ze voelen zich verbonden. Bevlogen medewerkers identificeren zich veel meer met hun werk en hun organisatie dan tevreden medewerkers.

Als je meer rendement wilt uit je medewerkersonderzoek, richt je dan op onderzoeken die de bevlogenheid van je medewerkers meten. Vraag je onderzoeksbureau specifiek naar de onderbouwing van de vragen in de vragenlijst en hoe deze linken naar bevlogenheid (en dus niet naar tevredenheid!).
Het uitvoeren van een medewerkersbevlogenheidsonderzoek én aan de slag gaan met de resultaten is één van 3 wegen die leiden naar betere prestaties, hogere productiviteit en meer energie en plezier bij medewerkers.

via: http://www.hrbase.nl