Wat gaat de nieuwe Ziektewet voor u betekenen?

Vanaf 1 januari 2014 zal de nieuwe wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters in werking treden.

Wat houdt de wet in?

Deze wet moderniseert de Ziektewet. Het kabinet wil hiermee de instroom van flexwerkers in de ZW en WGA aan banden leggen. Voor werkgevers heeft dit enige verstrekkende gevolgen.
Zo zullen werkgevers vanaf volgend jaar drie soorten premies betalen voor zieke en arbeidsongeschikte (ex)werknemers. Verder worden werkgevers in drie categorieën ingedeeld. De wetgeving heeft een terugwerkende kracht. Zo zullen bijvoorbeeld de WGA-lasten van 2012 van werknemers die in de twee jaren daarvoor ziek uit dienst zijn gegaan (2010-2011) volgend jaar voor rekening van de werkgever komen. Voor de ZW geldt bijna een gelijksoortig regime. Al met al kan dit dus een lastenverzwaring zijn voor werkgevers die veel ex-werknemers in de ZW of WGA hebben zien stromen.

Wat gaat de nieuwe Ziektewet voor u betekenen

Welke drie soorten premies gaan er gelden?

– Voor vaste werknemers: een individueel gedifferentieerde premie (WGA-vast) – 0,5%
– Voor flexibele werknemers: een gedifferentieerde premie (WGA-flex) – gemiddeld 0,17% (de premie is afhankelijk van de bedrijfsgrootte)
– De premie ZW-flex hangt af van het aantal ex-werknemers dat met een tijdelijk contract ziek uit dienst is gekomen en daarna in de Ziektewet terecht zijn gekomen. Gemiddeld zal deze premie 0,34% bedragen.

Ook worden bij de premieberekening de werkgevers in drie categorieën ingedeeld. De premie wordt per categorie anders berekend.

– Voor kleine werkgevers komt er een premie op sectorniveau
– Middelgrote bedrijven betalen een gewogen gemiddelde sectorpremie en een individuele premie
– Grote werkgevers betalen een premie op individueel niveau
De werkgeversorganisaties vrezen extreme premiestijgingen en verwachten dat organisaties minder snel geneigd zijn om flexwerkers een contract te geven, vooral als blijkt dat er nog een ziekteverleden is. Bovendien klagen de werkgeversorganisaties over het feit dat zij geen instrumenten hebben om de zieke ex-werknemers weer aan werk te helpen.

via: pwdegids.nl