Welke factoren kunnen ontslagvergoeding naar boven beïnvloeden

Welke factoren kunnen de hoogte van de ontslagvergoeding naar boven beïnvloeden?

Als wordt gekeken naar de uitspraken van kantonrechters blijkt dat er in zijn algemeenheid feiten zijn die de vergoeding hoger doen uitvallen dan wat volgens de kantonrechterformule ‘normaal’ zou zijn. De correctiefactor is dan hoger dan 1. Welke feiten zouden dit onder andere kunnen dit zijn ?

– Verwijtbaarheid aan de kant van de werkgever;

– Zeer korte dienstverbanden, vaak in combinatie met de omstandigheid dat de werknemer is weggekocht of met het verwijt aan de werkgever dat de werknemer onvoldoende tijd is gegund om zich waar te maken;

– Bij voorbaat contractueel overeengekomen afvloeiingsregelingen;

– Lange (nog resterende) overeenkomst voor bepaalde tijd;

– De situatie op het werk heeft geleid tot een burn-out van de werknemer;

– Heeft de werkgever geïnvesteerd in opleidingen voor de werknemer?;

– Het onvoldoende meewerken door de werkgever aan re-integratiemaatregelen voor de werknemer.

bron: pwdegidsvakbase.nl