Tag Archives: ontslag

Ontslag per sms: geldt dat?

Ontslag per sms Melden dat een werknemer niet meer hoeft te komen. Ziet de rechter dit als de beëindiging van het dienstverband? Een werknemer bij een taxibedrijf sms’t dat hij weigert te werken als zijn achterstallig loon niet per direct naar zijn rekening wordt overgemaakt. De werkgever sms’t terug dat

Ontslag, ken je rechten

De reden van het ontslag gaat bepalen bij welke instantie de werkgever moet aankloppen. Bij langdurige ziekte of bedrijfseconomische redenen moet het UWV worden aangezocht. Zij beloven de voorgelegde zaken voortvarend te behandelen. De daarmee gemoeide tijd mag op de opzegtermijn in mindering worden gebracht, mits één maand resteert. Voor