Ontslag per sms: geldt dat?

Ontslag per sms

Melden dat een werknemer niet meer hoeft te komen. Ziet de rechter dit als de beëindiging van het dienstverband?

Een werknemer bij een taxibedrijf sms’t dat hij weigert te werken als zijn achterstallig loon niet per direct naar zijn rekening wordt overgemaakt. De werkgever sms’t terug dat hij dan ook niet meer hoeft te komen. De werknemer stuurt hierop een sms’je terug met de tekst: “Zoals u wilt, dank u.” Een dag later meldt hij zich ziek.
Omdat er nog steeds geen salaris overgemaakt wordt, start de werknemer een procedure voor de rechter. Hij heeft na zijn ziekmelding lange tijd geen loon meer ontvangen en eist meer dan een halfjaar salaris met daarbij alle wettelijke verhogingen. Ook heeft hij geen salarisspecificaties gekregen.

Geen loondoorbetalingsplicht

Omdat de werknemer een oproepcontract heeft, gaat hij uit van een gemiddeld inkomen dat hij zou hebben verdiend in de maanden tijdens zijn ziekte. De werknemer komt uit op een bedrag van ruim 8.000 euro. De werkgever stelt echter dat hij niet meer in dienst is en dat er geen loondoorbetalingsplicht is. Bovendien: als er sprake zou zijn van een dienstverband, dan is het gevraagde loon veel te hoog, omdat de werknemer in de tussentijd, na het verlopen van zijn chauffeurspas, veel minder ingezet zou worden.

Einde overeenkomst

De kantonrechter kijkt eerst of er nog sprake is van een dienstverband en of de werknemer heeft ingestemd met het beëindigen van het contract zoals in de sms werd gesuggereerd. De rechter komt tot de conclusie dat de arbeidsovereenkomst niet beëindigd is.
De vraag is dan of er nog moet worden doorbetaald vanwege de ziekmelding. Volgens de werkgever was er geen sprake van ziekte, omdat de werknemer in de tussentijd ook nog gewoon heeft gewerkt namelijk als schilder en dj, zo blijkt onder andere uit informatie op Facebook.

Niet ziek

De kantonrechter meent ook dat de man niet arbeidsongeschikt was, omdat hij geen deskundigenoordeel van het UWV had overlegd. Er was immers voldoende tijd om een dergelijk oordeel te krijgen, dat onder andere van belang is voor de loonvordering. De kantonrechter kan alleen maar concluderen dat van ziekte geen sprake was. Bovendien had de werknemer zijn chauffeusrpas laten verlopen. Dit maakt dat hij veel slechter inzetbaar was en voor minder uren werk zou krijgen.
De kantonrechter wijst de vordering tot loondoorbetaling af. Alleen de loondoorbetaling vóór de ziekmelding wordt toegekend.

Rechtbank Overijssel, 5 februari 2015

bron: pwdegids.nl