Werkloosheid gedaald naar 8,5 procent

De werkloosheid in Nederland is in oktober met 11.000 personen afgenomen tot 674.000.

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend. Daarmee zit nu 8,5 procent van de beroepsbevolking zonder werk.
In september kwam de werkloosheid nog uit op 8,6 procent. In juli werd een recordniveau van 8,7 procent bereikt, na een twee jaar durende stijging.
De afgelopen drie maanden is de werkloosheid met gemiddeld zevenduizend personen per maand afgenomen. Onder mannen en jongeren daalde de werkloosheid het sterkst.

Het aantal WW-uitkeringen is in oktober wel met achtduizend toegenomen tot 408 duizend, zo blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Dat is 2 procent meer dan in september.
Terwijl het aantal lopende WW-uitkeringen vanuit de sector onderwijs is afgenomen, zoals volgens het CBS gebruikelijk is na de zomermaanden, lieten seizoengevoelige sectoren als landbouw en horeca juist een sterke toename zien.
Volgens de internationale definitie kwam de werkloosheid in oktober uit op 7 procent van de beroepsbevolking, hetzelfde percentage als in de voorgaande maand.
Geen echt herstel
De afname van de werkloosheid in Nederland komt vooral doordat steeds minder mensen actief op zoek gaan naar een baan. Van een echt herstel op de arbeidsmarkt is daarom nog geen sprake. Dat zei econoom Peter Hein van Mulligen van het CBS in een toelichting. Mensen zonder werk die niet actief zoeken naar een baan worden niet meegeteld in de beroepsbevolking.
“Zeker driekwart van de afname van de werkloosheid in de afgelopen 3 maanden komt door dat ontmoedigingseffect”, stelde Van Mulligen. “Minder mensen melden zich als werkzoekenden. Dat zien we deels terug in de toenemende inschrijvingen in het hoger onderwijs, maar ook in oudere leeftijdsgroepen krimpt de beroepsbevolking.”
Van een omslag op de arbeidsmarkt is daarom volgens Van Mulligen geen sprake. “Daarvoor moet de werkgelegenheid groeien, maar in het derde kwartaal nam het aantal banen nog fors af. De werkloosheid kan de komende maanden wel verder dalen, maar dat zal eerder komen doordat meer mensen zich terugtrekken van de arbeidsmarkt dan door banengroei.”
Grootste zorg
Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken is blij dat de werkloosheid is gedaald, maar het grote aantal mensen dat aan de kant staat, blijft onverminderd zijn grootste zorg, zo zei hij in een reactie.
“Er zijn nog steeds veel te veel werklozen in Nederland. Juist nu zal ik me inzetten om de werkloosheid aan te pakken.”

via Nu.nl