Category Archives: Blog

Wat gaat de nieuwe Ziektewet voor u betekenen?

Vanaf 1 januari 2014 zal de nieuwe wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters in werking treden. Wat houdt de wet in? Deze wet moderniseert de Ziektewet. Het kabinet wil hiermee de instroom van flexwerkers in de ZW en WGA aan banden leggen. Voor werkgevers heeft dit enige verstrekkende gevolgen. Zo

Een hoger gelegen doel

De visionairs van deze wereld, zoals bijvoorbeeld Nelson Mandela, Mahatma Gandhi en Martin Luther King, wisten grote groepen mensen een beeld voor te houden over wat zij nastreefden in de verre toekomst. Mandela wedijvert voor een vrije zwarte bevolking van Zuid-Afrika, bevrijd van koloniale onderdrukking. Gandhi streeft een bevrijd een

« Oudere berichten Recente berichten »