Werknemers zonder baas presteren beter

Organisaties moeten ‘unbossen’. Want bazen hebben veel te veel macht. Ze zadelen afdelingen op met torenhoge ambities en veel te strakke doelstellingen. En dat werkt niet meer, volgens de Deense serie-ondernemer Lars Kolind. En dus schrijft hij in zijn nieuwe boek ‘Unboss’, dat deze maand in vertaling verschijnt: weg met

Wat gaat de nieuwe Ziektewet voor u betekenen?

Vanaf 1 januari 2014 zal de nieuwe wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters in werking treden. Wat houdt de wet in? Deze wet moderniseert de Ziektewet. Het kabinet wil hiermee de instroom van flexwerkers in de ZW en WGA aan banden leggen. Voor werkgevers heeft dit enige verstrekkende gevolgen. Zo

Een hoger gelegen doel

De visionairs van deze wereld, zoals bijvoorbeeld Nelson Mandela, Mahatma Gandhi en Martin Luther King, wisten grote groepen mensen een beeld voor te houden over wat zij nastreefden in de verre toekomst. Mandela wedijvert voor een vrije zwarte bevolking van Zuid-Afrika, bevrijd van koloniale onderdrukking. Gandhi streeft een bevrijd een

« Oudere berichten Recente berichten »